Montáž LPG

Proč si pořídit LPG nebo CNG?


Dnes už není otázka, jakým autem jezdíme, ale na jakou pohonnou směs. Kdo chce jezdit ekologicky a šetřit peníze, vybere si LPG.

Co děláme proto, abychom nezatěžovali životní prostředí zplodinami výfukových plynů? Co děláme proto, abychom našim dětem předali lepší, čistější svět?

Ano, i my můžeme přispět k lepšímu životnímu prostředí. 
Volba je před námi. Volte auto na plyn. LPG je palivo budoucnosti. Vyberte si takovou montážní firmu, která je schopná provést kvalitní LPG přestavbu při dodržení ekologických i technologických parametrů vozidla, při maximální bezpečnosti zařízení.

Kontaktujte nás

 

LPG přináší komplexní výhody

LPG je ekologický

Protože hoří ekologičtěji než benzín. Ve výfukových plynech složky NOX představují pouze 20% oproti benzínu, kysličník uhličitý CO2 je nižší o 15% a nespálené HC představují zhruba polovinu jako při provozu na benzín. Hodnoty CO lze považovat za nulové. Přitom zplodiny LPG, s přijatelnějším chemickým složením jsou snadněji odbouratelné i při nižší teplotě katalyzátoru. Tím pádem je katalyzátor zatěžován méně. Jezděte ekologicky a nechejte si realizovat montáž LPG právě teď!

LPG je levný

V dnešním, rychle se měnícím světě bychom měli klást větší důraz na rodinné a vlastní výdaje. Pokud se nedokážete přizpůsobit rostoucím cenám benzínu, tak se poohlédněte po lepším, levnějším řešení. LPG přestavba Vám ušetří peníze. 

LPG je prověřený

Naše firma má téměř dvacetileté zkušenosti se zástavbou alternativního pohonu LPG u nás doma i v zahraničí. Vedle velkoobchodního prodeje zařízení, komponentů a náhradních dílů, provádíme školení stále se rozrůstajících smluvních partnerů po celé České republice. Nechejte si montáž LPG realizovat u nás! 

LPG je bezpečný

Všechna námi montovaná zařízení odpovídají legislativním předpisům a certifikátu ISO 9001

Z hlediska bezpečnosti jsou předpisy na zařízení LPG mnohem přísnější než u dílů benzínového motoru. Jako příklad lze uvést, že nádrže LPG jsou vyráběny ve schválených rozměrech a z oceli, oproti tomu jsou nádrže ne benzín často z plastu.

Jaký systém zástavby LPG si vybrat?

Záleží hlavně na tom, kolik peněz hodláte do přestavby na plyn LPG investovat a jaký typ motoru ve voze máte. V současné době se používají tři systémy přestavby na plyn LPG:

Přestavby LPG na plyn, se systémem centrálního směšovače
Starší vozidla vybavené karburátorem si vystačí s jednoduchým systémem přestavby na plyn s centrálním směšovačem LPG, jehož hlavní výhodou je nízká cena, která začíná zhruba na 9000 Kč. U vozidel se vstřikováním a řízeným katalyzátorem je třeba zařízení doplněné řídicí jednotkou LPG, jehož cena je zhruba dvojnásobná. Daní za jednoduchost přestavby na plyn a relativní láci těchto systémů jsou horší technické parametry – nižší výkon a vyšší spotřeba než u přestavby systémů na plyn LPG vyspělejších.

Přestavby LPG a systém kontinuálního vstřikování
Pro novější automobily je použitelný systém přestavby LPG v na plyn vstřikování plynu, který pracuje na obdobném principu jako systém vstřikování benzínu. Přísun paliva LPG je zajišťován pro každý válec zvlášť, čímž je dosaženo lepších hodnot výkonu i spotřeby než u jednoduššího systému přestavby na plyn LPG s centrálním směšovačem. Vyšší kvalitě odpovídá i vyšší cena, která začíná na 22000 Kč.

Systém sekvenčního vstřikování a LPG
Zatím nejsofistikovanějším systémem přestavby na plyn LPG vstřikování, určeným pro moderní automobily, je systém sekvenčního vstřikování plynu. Na rozdíl od předchozího systému přestavby na plyn, jsou zde trysky zajišťující vstřikování plynu do válců elektronicky řízeny. Při použití tohoto systému přestavby na plyn LPG, se spotřeba i výkon motoru při provozu na plyn blíží provozu na benzín. Cena za montáž přestavby LPG tohoto systému se pohybuje od 27000